Jak poprawić wyniki finansowe i przygotować zespół na wejście w nową epokę cyfrowego biznesu?

  • dowiesz się czym jest transformacja cyfrowa
  • będziesz wiedział jak uzyskać wysoką adaptowalność do epoki cyfrowej
  • jak wykorzystać swoje doświadczenie, żeby uzyskać przewagę konkurencyjną
  • poznasz największe ryzyka
  • dowiesz się jakie kroki podjąć, żeby skutecznie przeprowadzić organizację przez transformację cyfrową
Transkrypcja audio z naszego spotkania nt. skutecznej transformacji cyfrowej w organizacjach

Cezary Brzozowski, program manager, szef zespołu analitycznego ORBA: Witam serdecznie, zgodnie z tytułem dzisiejszego spotkania chcielibyśmy z państwem porozmawiać o najważniejszych krokach podczas skutecznej transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Będziemy prezentować, czym tak naprawdę jest transformacja cyfrowa w dobie postcovidowej, biorąc pod uwagę zmieniający się rynek elektroniczny. Będziemy też rozmawiać o kluczowych czynnikach sukcesu, które gwarantują, że każdy proces transformacji cyfrowej będzie przebiegał skutecznie.

Z kolei Państwo będziecie mogli w swoich organizacjach monitorować to, w jakim kierunku realizowane są poszczególne inicjatywy, a także czy ta transformacja przynosi zaplanowane korzyści, uwzględniając strategię krótko i długoterminową, która jest przyjęta przez poszczególne organizacje.

Na początku chciałbym zwrócić uwagę na samą transformację cyfrową.

Wielu z państwa pewnie już zweryfikowało, czym jest transformacja cyfrowa i dla wielu organizacji transformacja cyfrowa to systemy informatyczne: e-commerce, CRM, systemu ERP. Natomiast biorąc pod uwagę samą definicję skąd się wywodzi transformacja cyfrowa – ona nie dotyczy systemów informatycznych. Transformacja cyfrowa to de facto, nowa kultura, nowa epoka, w której się znajdujemy. Transformacja cyfrowa to zmiana kultury organizacji, dostosowanie do nowego otoczenia biznesowego. Wpływa na ten aspekt dostosowanie przywództwa, zarządzania talentami, ale także sposób zarządzania i pracy grupowej.

Dzięki właśnie wejściu w epokę cyfrową, dzięki innemu patrzeniu na rzeczywistość, możemy dążyć do doskonałości i optymalizować nasze procesy poprzez uczenie się, czasem też popełniane błędy, aby móc wyciągać z tych błędów wnioski. Natomiast epoka, w której się znajdujemy i otoczenie technologiczne, daje nam możliwość, aby szybko eksperymentować, wprowadzać do środowiska biznesowego nowe rozwiązania i weryfikować czy te rozwiązania są innowacyjne na skalę organizacji i zespołów, czy może jest konieczne wprowadzanie zmian.

Dlatego też transformacja cyfrowa nie jest to tylko wyłącznie aspekt informatyczny.

W tym momencie mówimy o zmianie organizacji, zmianie kultury i dostosowaniu organizacji poszczególnych zespołów do tego, aby móc szybko reagować na zmieniający się biznes, aby móc szybko reagować na otoczenie, które wymusza na poszczególnych firmach dostosowanie się w krótkim czasie. Strategie 3 czy 5-letnie często przestają być aktualne już po kilku miesiącach od rozpoczęcia realizacji. Same działania cyfrowe, które są realizowane przez poszczególne firmy mają aspekt technologiczny. Natomiast gdy badaliśmy organizacje, zidentyfikowaliśmy, że ponad 87% menadżerów (i na to samo wskazują badania MIT) identyfikuje zakłócenia cyfrowa czy zmiany w otoczeniu swojej firmy lub zmiany w otoczeniu konkurencji, jako coś kluczowego i dostosowuje się lub pragnie się do nich dostosować. Natomiast dostosowanie jest tylko na poziomie 44% menadżerów, czy tylko 44% menadżerów przynosi swoich organizacji nowości technologiczne, weryfikuje, w jaki sposób ich konkurencja działa, w jaki sposób konkurencja dostosowuje się zmieniającego rynku i też podąża za tymi trendami.

Tym samym pojawia się luka około 44% pomiędzy menadżerami, którzy mają świadomość, że zmiany cyfrowe będą miały wpływ na ich biznes, a tymi, którzy nie realizują i nie dostosowują swojej organizacji. Ta luka 43% to z jednej strony może być państwa konkurencja, natomiast z drugiej strony, to mogą być państwa organizacje, które de facto czekają aż rynek ulegnie zmianie i dopiero wtedy będą dostosowywać się do zmodyfikowanego rynku cyfrowego.

Niestety, tempo jest na tyle duże, że oczekiwanie na zmianę może niestety doprowadzić do sytuacji niepotrzebnego przeczekania. Na rynku, mamy was wiele podmiotów, które służą fantastycznymi przykładami i które realizują zmiany cyfrowe bardzo szybko: Uber, Airbnb, Amazon, Allegro. Natomiast historia też pokazała, że przeczekanie nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem i musimy brać pod uwagę to, w jakim obszarze działamy i czy np. realizowane procesy biznesowa, które są w naszej firmie podstawą do sprzedaży i obsługi klienta nie powinny być w tym momencie automatyzowane i czy nie powinny być przypadkiem rozważane już nowe technologie, nowe platformy e-commerce do tego, aby komunikacja z klientami weszła w ten proces bardziej cyfrowy – na przykład, żeby odejść od składania zamówień papierowo/mailowo. Czy wszystkie zamówienia nie powinny być również przyjmowane w sposób zautomatyzowany, żeby Państwa klienci będą mogli zaoszczędzić czas i przełożyć te działania na rozwój własnego biznesu.

Gdy mówimy o transformacji cyfrowej, bardzo często słyszymy 5 mitów.

Mówią o tym, że transformacja cyfrowa nie jest dla nas. Taki pierwszy mit mówi, że transformacja cyfrowa dotyczy tylko klientów B2C, a w szczególności firm B2C, które zajmują się sprzedażą elektroniczną do odbiorców ostatecznych – dla konsumentów. Z naszego doświadczenia (realizacji wielu projektów wdrożeniowych w obszarze e-commerce), a także rozwoju i wsparcia klientów w obszarach obsługi danych, zarządzania raportowaniem, widzimy, że klienci B2C i klienci B2B, czyli tak naprawdę klienci, którzy realizują swoje procesy sprzedażowe, relacje z odbiorcami ostatecznymi, są tak samo traktowani z perspektywy transformacji cyfrowej i musimy zwracać uwagę na aspekty zarządzania klientem. Musimy zwracać uwagę na aspekt optymalizacji biznesu, niekoniecznie rynek czy segment jest tutaj wykładnią, która mówi, że w tym segmencie, czy na tym rynku, transformacja cyfrowa i automatyzacja procesów jest lepiej rozumiana, lepiej przyswajana przez dany segment, a w innym segmencie jest ona przyswajana w sposób gorszy.

Drugim mitem jest stwierdzenie, że transformacja cyfrowa jest przeznaczona tylko dla firm internetowych. Tak jak powiedziałem przed chwilą: firmy internetowe, czyli podmioty gospodarcze, które sprzedają poprzez sklepy internetowe, poprzez marketplace’y – to jest tylko jeden z wycinków. Natomiast w tym momencie większość podmiotów gospodarczych realizuje procesy biznesowe sprzedaży i obsługi klienta przy wykorzystaniu systemów informatycznych. I jak powiedziałem na początku: transformacja cyfrowa, zmiana organizacji, dostosowanie organizacji do tego, aby być bardziej elastycznym, zwinnym, aby móc szybciej reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe i doprowadzać do sytuacji, w której to otoczenie biznesowe nie będzie nas zaskakiwać.

Firmy internetowe, sklepy, a także podmioty, które realizują już projekty, projekty automatyzujące, oczywiście są na wygranej pozycji.

Natomiast nie są to jedyne obszary, które powinny podlegać modyfikacji. To nie są jedyne obszary, które umożliwią poprawę przychodów czy poprawę współczynników biznesowych poszczególnych organizacji.
Trzecim mitem jest stwierdzenie, że im bardziej stajemy się cyfrowi, tym nasi klienci są skłonni płacić mniej za nasze usługi i produkty. Wydawać by się mogło, że klienci będą oczekiwali zmniejszenia kosztów, zmniejszenia cen usług, natomiast z naszych obserwacji wynika jednoznacznie, że klienci doceniają automatyzację procesów, doceniają zmiany, które dzięki wdrożeniu transformacji cyfrowej możemy osiągnąć. Tym samym procesy po stronie naszych klientów są modyfikowane właśnie w takim kierunku, jaki wytyczany jest też przy współpracy z ich partnerami, tworzone są grupy, które wspólnie definiują, w jaki sposób organizacje będą się zmieniały. Dzięki temu jesteśmy w stanie wspólnie z naszymi klientami i partnerami naszych klientów, odpowiednio prowadzić procesy transformacji cyfrowej, tak naprawdę, zmniejszając koszty operacyjne po obu stronach.

Mit nr 4. mówi o tym, że tylko pokolenie X i Milenialsi, którzy mają cyfrowe doświadczenia, są zaprzyjaźnieni z nowymi rozwiązaniami, są skłonni do tego, aby realizować projekty informatyczne, aby dbać o to, aby ich organizacja w coraz większym stopniu adoptowały nowinki technologiczne. Tutaj to myślenie w naszym odczuciu jest błędne, ponieważ rynek weryfikuje – ostatnie 1,5 roku zweryfikowało właśnie sposób myślenia organizacji. Prawie wszyscy cieszyliśmy się z myślenia cyfrowego, prawie wszyscy zaczęliśmy realizować nasze procesy biznesowe w firmach w sposób uniezależniony od fizycznej lokalizacji.

Powyższy zapis to tylko 10-minutowy fragment prezentacji dot. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Całość znajdziesz tutaj:CEZARY BRZOZOWSKI
program manager, szef zespołu analitycznego ORBA
Od ponad 15 lat związany jest z szeroko pojętym obszarem doradztwa i IT. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów biznesowych i technologicznych mających na celu dostosowanie organizacji do zmieniającego się rynku cyfrowego.

Dysponuje ugruntowaną wiedzą i praktyką w zakresie optymalizacji procesów, reorganizacji portfeli projektów biznesowych i technologicznych. Jest ekspertem w obszarze wdrażania systemów e-commerce, CRM, integracjach ERP, PIM, Data Warehouse, a także realizacji sprzedaży i obsługi posprzedażowej w kanałach cyfrowych.