POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.orba.pl (zwany dalej: „Serwisem”).

2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest ORBA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 28, NIP: 5213654780, REGON: 146860181, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476043, zwana dalej ORBA Sp. z o.o..

3. ORBA Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

1. Jak zbieramy dane?

1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 • 1. korzystania z formularza kontaktowego;
 • 2. zamieszczania treści.

2. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:

 • 1. adres e-mail;
 • 2. imię i nazwisko;
 • 3. numer telefonu;
 • 4. opcjonalnie Firma/Instytucja.

3. W przypadku zamieszczania treści na stronie, Użytkownik podaje następujące dane:

 • 1. adres e-mail;
 • 2. imię i nazwisko.

4. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie.

2. Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. ORBA Sp. z o.o. wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu.

3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez ORBA Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ORBA Sp. z o.o. usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.

2. ORBA Sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
 • 2. cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

3. ORBA Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:

 • 1. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. ORBA Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 • 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • 2. prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej lokalizację biura ORBA Sp. z o.o., za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • 3. prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 • 1. przeglądarka Internet Explorer;
 • 2. przeglądarka Mozilla Firefox;
 • 3. przeglądarka Chrome;
 • 4. przeglądarka Safari;
 • 5. przeglądarka Opera.;

7. ORBA Sp. z o.o. może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez ORBA Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. ORBA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Administratorem danych Użytkowników Serwisu Administratorem Państwa danych osobowych jest ORBA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 28, 02-672, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476043, NIP 5213654780, REGON 146860181, numer telefonu +48 22 646 41 84 adres e-mail [email protected].

2. ORBA Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych. ORBA Sp. z o.o. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez GeoTrust, Inc., jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

3. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) oraz ustaw regulujących zasady RODO w polskim porządku prawnym.

4. Administrator wdrożył i realizuje środki bezpieczeństwa danych osobowych zgodne z RODO. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych Użytkowników i innych osób, w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator zabezpiecza dane osobowe w ramach Serwisu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, dopuszczając do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników takie jak adres email, imię i nazwisko, nr telefonu. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytania Użytkowników, w tym związane z przedstawieniem oferty lub zawarciem umowy do czego podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b RODO i art. 6 ust. 1 lit f RODO.

6. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie tj. w celach marketingowych i prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług oraz informowania o nowych usługach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7. Administrator może przetwarzać również dane osobowe Użytkowników na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, np. w celach marketingowych lub prowadzonej rekrutacji – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit a RODO, którą to zgodę w każdej chwili Użytkownik może wycofać, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

8. Administrator będzie przetwarzać dane Użytkowników przez okres realizacji usług, do zakończenia rekrutacji lub do czasu zakończenia kontaktów w zakresie przesłanego zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji zapytań i zgłoszeń Użytkowników.

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom zajmującym się obsługą korespondencji, firmom księgowym, dostawcom i serwisantom usług IT.

10. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza EOG.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu.

13. W oparciu o dane Użytkownika Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, związane z realizacją usług na rzecz Użytkowników.

14. W każdym przypadku dotyczącym danych osobowych Użytkownik może się kontaktować z Administratorem: telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym ORBA Sp. z o.o. poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected]

3. Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2020 r.