24.05.2017

Jak badać potrzeby e-klientów? Jak sprawdzać, czy je zaspakajamy? 

Analiza skuteczności e-commerce – warsztat Romana Baluty na konferencji Pulsu Biznesu. e-Klient. Trendy i wyzwania - 24-25 maja w Warszawie: zapraszamy!

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Izba Gospodarki Elektronicznej

http://konferencje.pb.pl/konferencja/1052,e-klient-trendy-i-wyzwania

e-Klient. Trendy i wyzwania